Συνοδεύουμε τους ανθρώπους στο να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τα εμπόδια που έχουν μέσα τους. Να συνειδητοποιήσουν πώς τα βιώματά τους μέχρι σήμερα τους έχουν καθορίσει και πώς να απεγκλωβιστούν από αυτά.

Ενθαρρύνουμε την έκφραση όλων των συναισθημάτων και προωθούμε την αποδοχή όλων των πτυχών του εαυτού. Ενισχύουμε την συναισθηματική νοημοσύνη και την συνεργασία ανάμεσα στη σκέψη και το συναίσθημα.

Μετατρέπουμε την αρνητική εμπειρία σε θετικό βίωμα και την σύγκρουση σε εποικοδομητικό διάλογο.

Προτείνουμε την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και την ανάδειξη του πραγματικού εαυτού, ξεπερνώντας τον φόβο της έκθεσης και τον φόβο της διαφοροποίησης από το σύνολο και της διαφορετικότητας.

Συμβάλλουμε στο να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης, αυθεντικότητας, οικειότητας και αποδοχής σε επίπεδο, φιλικό, επαγγελματικό, συντροφικό και οικογενειακό, χωρίς να φοβούνται ότι θα χάσουν τον εαυτό τους.

Οδηγούμε τους ανθρώπους στην κατανόηση των ψυχικών και σωματικών συμπτωμάτων τους, πέρα από της ταμπέλες των διαταραχών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που τα προκαλούν.

Βοηθούμε τους ανθρώπους να βρουν το επάγγελμα που επιθυμούν να κάνουν ή να εξελίξουν αυτό που ήδη κάνουν, και να παίρνουν ευχαρίστηση από τη δουλειά τους.

Προσφέρουμε γνώσεις ψυχολογίας και σε θεωρητικό επίπεδο με βιωματικό τρόπο.

Τέλος, προάγουμε ένα θετικό «εδώ και τώρα» για τις ζωές των ανθρώπων.