Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τριετής εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία – συμβουλευτική 800 ωρών

Απευθύνεται σε απόφοιτους πανεπιστημίων & κολεγίων του τμήματος Ψυχολογίας, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος του Ψυχολόγου και του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας αντίστοιχα.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση των τεχνικών συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου ως θεραπευτή, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του επαγγέλματος και να αποκτήσει ανταγωνιστικά προνόμια στην αγορά εργασίας.

Η εκπαίδευση αφορά στο καινοτόμο μετα-ροτζεριανό μοντέλο NDI – Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντική Μέθοδος εμπνευσμένο από τον Michel Lobrot, ομότιμο καθηγητή του πανεπιστημίου Paris VIII.

H Μέθοδος NDI

Ο Michel Lobrot, Γάλλος ψυχοκοινωνιολόγος, διανοητής, ψυχοπαιδαγωγός, ψυχοθεραπευτής, εμπνευστής της  « Μη Κατευθυντικής- Παρεμβατικής» (N.D.I.) μεθόδου ψυχοθεραπείας και εμψύχωσης των ομάδων,  ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού,  ερευνητής και συγγραφέας, με το πλούσιο και πρωτοποριακό του έργο, έχει προσφέρει πολλά στο χώρο των Επιστημών του Ανθρώπου. Η επιστημονική του σκέψη και εργασία απλώνεται και πέρα από την παιδαγωγική και την ψυχολογία, στο χώρο της κοινωνιολογίας, της κοινωνιο-πολιτικής, της ψυχοθεραπείας, της βιολογίας, κ.α.

Η μέθοδος που αναπτύσσει, τόσο για την παιδαγωγική όσο και για την εμψύχωση ομάδων και την ψυχοθεραπεία, αναζητά τρόπους και καταστάσεις δημιουργίας θετικών εμπειριών που εμπλουτίζουν τις πηγές του ατόμου και συγχρόνως διευκολύνουν την ανάδυση επιθυμιών για μάθηση, επικοινωνία, δημιουργικότητα και ολοκλήρωση.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ακόμα και μια αρνητική κατάσταση που έχει βιωθεί στο παρελθόν τραυματικά μετατρέπεται σε θετική και επομένως αντισταθμιστική, αν βιωθεί σε συνθήκες απόλυτης αποδοχής, υποστήριξης και συνοδείας δηλαδή στα πλαίσια της ομάδας.

Η στάση του θεραπευτή-εμψυχωτή στην N.D.I, στηρίζεται κατ’ αρχήν στη βαθιά αποδοχή του ατόμου ή της ομάδας, στην ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, στην αυθεντικότητα (C. Rogers),καθώς επίσης στη δυνατότητα παρέμβασης του μέσα από προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν την εμβάθυνση στο προσωπικό βιώμα και τον εμπλουτισμό του, προς την κατεύθυνση των επιθυμιών και αναγκών του ατόμου (Μ. Lobrot). Οι προτάσεις είναι εμπνευσμένες από πολλές γνωστές τεχνικές ψυχοθεραπείας όπως το ψυχόδραμα, η Gestalt, το αυθόρμητο θέατρο, τη βιοενέργεια, το ψυχόδραμα, διάφορες σωματικές προσεγγίσεις, την Art therapy κ.α.

Παρ’ ότι διανύει την όγδοη δεκαετία της ζωής του, ο Michel όπως τον αποκαλούν οι μαθητές του, εκπαιδεύει ψυχοθεραπευτές στην Γαλλία, τον Καναδά και την Ελλάδα, κάνει συμβουλευτική και εμψυχώνει ομάδες διαδίδοντας την χρήση της μεθόδου του. Ταυτόχρονα γράφει βιβλία και άρθρα.

Η Φιλοσοφία

Η εκπαίδευση στηρίζεται στη θεωρητική κατάρτιση, τη βιωματική διδασκαλία και την προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου θεραπευτή. Βασική εκπαιδεύτρια του προγράμματος είναι η Νίκη Λεβεντοπούλου Ψυχολόγος Α.Π.Θ και ψυχοθεραπεύτρια NDI, εκπαιδευμένη από τον ίδιο το Michel Lobrot και ασκεί το επάγγελμα της ψυχοθεραπεύτριας από το 2007.Επιπλέον, από το 2005 διδάσκει Ψυχολογία σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα μετρώντας πάνω από 4.000 ώρες διδασκαλίας και πάνω από 8.000 ώρες στην ψυχοθεραπεία.

Η θεωρητική κατάρτιση συμπεριλαμβάνει εμβάθυνση στις βασικές αρχές συμβουλευτικής, δεοντολογία του επαγγέλματος, θεωρίες προσωπικότητας και ψυχοπαθολογία καθώς και θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου NDI.

Κάθε θεωρητική γνώση βρίσκει εφαρμογή στον βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης, που είναι βασισμένος στις αρχές της θεσμικής παιδαγωγικής του Michel Lobrot. Καμία γνώση δεν μπορεί να αφομοιωθεί πλήρως αν δεν μετατραπεί σε βίωμα για τον εκπαιδευόμενο κι αν δεν υπάρχει η συναισθηματική εμπλοκή και η επιθυμία για μάθηση. Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά, συναινούν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία ή πρόταση του εκπαιδευτή καθώς δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον αποδοχής, έκφρασης και ομαδικότητας. Οι τεχνικές για την εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης είναι role playing, ομαδική έρευνα επι των θεμάτων, ανοιχτός διάλογος και αλληλεπίδραση των μελών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το TIME FOR THERAPY είναι η προσωπική ανάπτυξη και η ψυχοθεραπεία των εκπαιδευομένων. Ο θεραπευτής που ξεχωρίζει στον χώρο των επαγγελμάτων ψυχικής υγείας, είναι αυτός που η προσωπική του ανάπτυξη αποτελεί μια συνεχή διαδικασία η οποία προστατεύει τον ίδιο και το μελλοντικό θεραπευόμενό του. Ως εκ τούτου στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται ώρες ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο εκπαιδευτής – εμψυχωτής ενισχύει παράλληλα την αυτοπεποίθηση του μελλοντικού θεραπευτή παροτρύνοντάς τον να αναλάβει με εποπτεία, ατομικές θεραπείες στο Ινστιτούτο μας.

Παροχές Εκπαίδευσης

• Βεβαίωση παρακολούθησης στην χώρα μας, ισότιμο με τις υπόλοιπες γνωστές ψυχο/κες εκπαιδεύσεις στην επικράτεια
• εκπαιδευτικό υλικό, κείμενα, βιβλία, multimedia, links
• προαιρετικές συστατικές επιστολές και βεβαιώσεις
• δυνατότητα πρακτικής στις θεραπευτικές δραστηριότητες του TIME FOR THERAPY
• ατομική θεραπεία και εποπτεία στα πλαίσια της εκπαίδευσης

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ:
250 ώρες σε 10 μήνες
Ένα διήμερο το μήνα με θεωρία και βιωματικό εργαστήριο

Μία ομάδα προσωπικής ανάπτυξης το μήνα με εφαρμογή των τεχνικών ψυχοθεραπείας

Δυο ώρες ατομική θεραπεία το μήνα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ:
250 ώρες σε 10 μήνες
Ένα διήμερο το μήνα με θεωρία και βιωματικό εργαστήριο

Μία ομάδα προσωπικής ανάπτυξης το μήνα με εφαρμογή των τεχνικών ψυχοθεραπείας

Δυο ώρες ατομική θεραπεία το μήνα

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ:
300 ώρες σε 10 μήνες
Ένα διήμερο το μήνα με θεωρία και βιωματικό εργαστήριο

Μία ομάδα προσωπικής ανάπτυξης το μήνα με εφαρμογή των τεχνικών ψυχοθεραπείας

Πρακτική άσκηση με εποπτεία